Ngôn tình Huyền Huyễn

Top truyện Ngôn tình Huyền Huyễn ngắn hoàn


#1
Ma Chi Luyến
Mê Dương - Hoàn 4 ch.
4.8 sao bởi 13 thành viên
Nhất thụ nhất công
Luyến đồng
#2
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Phù Phong Lưu Ly - Hoàn 19 ch.
4.8 sao bởi 13 thành viên
Hiện đại
Linh Dị
Linh dị thần quái
#3
Hàng Ma Tháp
Công Tử Hoan Hỉ - Hoàn 20 ch.
4.75 sao bởi 21 thành viên
Cổ Đại