Danh sách thể loại
Đam mỹ Cổ Đại

Top truyện đam mỹ Cổ Đại ngắn hoàn


#1

Mạch Thượng Hoa Khai
Hắc Bạch Kiếm Yêu - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 35 thành viên

#2

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan
Lăng Báo Tư - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 12 thành viên

#3

Yên Tri Phi Hồ
Phiền Lạc - Hoàn 10 ch.
4.8 sao bởi 11 thành viên

#4

Thiên Thần Chi Sủng
Hương Phẩm Tử Hồ - Hoàn 19 ch.
4.75 sao bởi 15 thành viên

#5

Nhũ Mẫu
Nhàn Tư Bất Quá - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 11 thành viên

Truyện đam mỹ Cổ Đại hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.24.0