Sotsoat Blog

[Vũ Lâm Dật Sư Hệ Liệt] Bộ 2 - Võ Lâm Minh Chủ

Hôi Hồ
Truyện [Vũ Lâm Dật Sư Hệ Liệt] Bộ 2 - Võ Lâm Minh Chủ. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Hôi Hồ. Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Một vị sư phụ hòa thượng, Hi sinh bản thân để cứu giúp người bị nạn, sau khi được cứu người được cứu đã theo đuổi vị hòa thượng đó nhất quyết muốn lấy hòa thượng đó về làm vợ.

Hắn cầu cứu phật tổ cứu giúp hắn qua kiếp nạn

Phật tổ trên cao vẫn cứ miễm cười , Thế nhưng không người Giới viện đã bị thất thủ. 

Phật tổ cười nói: Đệ tử của ta chiệu hi sinh trinh tiết để cứu giúp người bị nạn âu cũng là công đức vô lượng.

Tình trạng
Hoàn · 15 chương
Đánh giá
3.25 điểm từ 8 lượt bình chọn

Đọc truyện [Vũ Lâm Dật Sư Hệ Liệt] Bộ 2 - Võ Lâm Minh Chủ (hoàn 15 chương)

Đam mỹ tương tự [Vũ Lâm Dật Sư Hệ Liệt] Bộ 2 - Võ Lâm Minh Chủ