Vô Hoa Quả

Jumpvoice

Một câu chuyện diễn ra trong nội cung của Đại Vũ Quốc,

Đai Hoàng tử Thôi Nhân Vĩ vì mẹ người mới qua đời nên biến thành oán hận người ấy – Người mà y gọi là vợ!

Sự căm hận cứ trỗi dạy lớn dần trong con người y

Cho tới một ngày nọ, Y giật mình biết được, Lòng thù hận trong con người y bấy lâu nay là...

Tình trạng
Hoàn 77 chương
Đánh giá
3 điểm từ 5 lượt bình chọn

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0