Sotsoat Blog

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Lạc Lệ
Truyện Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Lạc Lệ. Thể loại: HE, 1×1, Trọng Sinh, Thanh mai trúc mã, Mỹ thụ, Công siêu sủng thụ

Bé Lâm Tĩnh Minh vừa gặp bé Lạc Thư đã có hảo cảm, sủng bé đến tận trời.

Lạc Thư được sủng cũng sảng khoái chấp nhận.

Một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã cứ thế mà đã hình thành...

Tình trạng
Hoàn · 77 chương
Đánh giá
4 điểm từ 36 lượt bình chọn
Edit
Lav
Beta
Tiểu Tĩnh

Đọc truyện Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên (hoàn 77 chương)

Đam mỹ tương tự Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên