Sotsoat Blog

Tra Công Biến Trung Khuyển

Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Truyện Tra Công Biến Trung Khuyển. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu. Thể loại: HE, Hiện đại, Ngược, 1×1, Chủ thụ, Thanh mai trúc mã, Thiên chi kiêu tử, Thể thao, Tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, Ngược tra công văn

Cung Trình miệng đắng nghẹn, hắn đúng là đang bị vây trong quá khứ kia! Rất nhớ một Văn Hạo yêu chân thành đứng trước mặt mình! Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ…


Thần tổng kết:

Tôi dùng mười năm khổ sở để đổi lấy một đời thê nô của anh.

Việc mua bán này, có lời không?


Trích đoạn:

Văn Hạo đuổi theo nam thần đến nước Mỹ. Cung Trình tức đến nổ phổi, thế mới biết Văn Hạo dĩ nhiên thật sự không yêu mình.

Văn Hạo nói: “Tôi đã bỏ qua tất cả, anh cũng vậy, chúng ta hảo tụ hảo tán đi.”

Cung Trình nóng giận gào to: “Đến tột cùng là em muốn anh làm thế nào? Muốn anh quỳ xin em sao? Được! Anh quỳ!”

HEHiện đạiNgược1×1Chủ thụThanh mai trúc mãThiên chi kiêu tử
Thể thao
Tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ
Ngược tra công văn
Tình trạng
Hoàn · 110 chương
Đánh giá
3.55 điểm từ 30 lượt bình chọn
Edit
Diễm Thiếu.

Đọc truyện Tra Công Biến Trung Khuyển (hoàn 110 chương)

Đam mỹ tương tự Tra Công Biến Trung Khuyển