Sotsoat Blog

Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!

Tam Thì Di Sinh
Truyện Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Tam Thì Di Sinh. Thể loại: HE, Tình hữu độc chung, Đô thị tình duyên, Tác giả tương quan, Đại thần công × tiểu trong suốt thụ

Nói chung tất cả đều là vì sai thời điểm.

HETình hữu độc chungĐô thị tình duyên
Tác giả tương quan
Đại thần công × tiểu trong suốt thụ
Tình trạng
Hoàn · 13 chương
Đánh giá
3.2 điểm từ 7 lượt bình chọn
Editor
Noir Gladia
Couples
Dư Tử Huyền (Lăng Huyền) x Giang Thành (Bắc Thành Cựu Quốc)

Đọc truyện Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà! (hoàn 13 chương)

Đam mỹ tương tự Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!