Thiếu Gia Và Con Gấu

Mạc Mạc Vô Văn

Trì Quan: “Bản thiếu gia muốn ăn bào ngư tổ yến! Đây là cái khỉ gì hả?”

Mông Khanh: “Có bản lĩnh thì tự mình đi mà làm.”

Trì Quan: “Quét dọn phòng á? Bản thiếu gia chưa từng làm chuyện như vậy!”

Mông Khanh: “Vậy hôm nay ngươi ngủ trên sàn nhà, còn không lao động thì đừng hòng có cơm.”

Trì Quan: “Cái kiểu thái độ này của ngươi rất dễ mất ta đó!”

Mông Khanh: “À, đi thong thả, không tiễn.”

{Chú ý}

1. Đoản văn, 1×1, HE, sủng nịch văn (Trì Quan:???).

2. Ngốc bạch ngọt, không âm mưu dương mưu, không ngược

3. Nhu nhược túi khóc thích sạch sẽ phiền phức Đại thiếu gia thụ vs tháo hán cường tráng như gấu công

4. Văn này là không tưởng, xin đừng tra cứu.

Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, điềm văn.

Tìm chữ then chốt: Vai chính: Trì Quan, Mông Khanh. Vai phụ. Cái khác: Ngốc bạch ngọt, Thiếu gia và con gấu, ngọt sủng văn, chủ thụ, cổ đại.

Tình trạng
Hoàn 19 chương
Đánh giá
4.6 điểm từ 16 lượt bình chọn
HE1×1Ngốc bạch ngọt

Đánh giá trên truyện Thiếu Gia Và Con Gấu

Danh sách chương (19 chương hoàn)

Đam mỹ giống Thiếu Gia Và Con Gấu


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3