Phượng Hoàng Nam

Cuồng Thượng Gia Cuồng

Tiểu Cái luôn một mực tin tưởng điều đó, anh tin chắc rằng sổ số sẽ giúp anh đổi đời, từ nay về sau phất như diều gặp gió, vênh váo được với lũ lắm tiền.

Đáng tiếc cách mạng chưa thành công, lừa gạt vô số nhân dân tiếp tục cố gắng.

Tình trạng
Hoàn 56 chương
Đánh giá
4.4 điểm từ 35 lượt bình chọn
HENgược1×1Hài HướcHàiNgược tâmCường thù hảo đoạtPhúc hắc côngMỹ công cường thụ

Đánh giá trên truyện Phượng Hoàng Nam

Danh sách chương (56 chương hoàn)

Đam mỹ giống Phượng Hoàng Nam


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3