Phệ Tâm Cổ

Thu Trì Vũ

********************************************************************** . “Bài hát chủ đề của album này tên《 Cổ 》, ý là ái tình chính là loại cổ gặm tâm nhấm cốt, như ma xui quỷ khiến, biết rõ không thể, cũng chỉ có thể lún sâu vào bùn. ” . “Như vậy xin hỏi Hạo Thần, cậu đã trúng cổ của ai chưa?” ...

Tình trạng
Hoàn 82 chương
Đánh giá
4.85 điểm từ 19 lượt bình chọn

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0