Nhũ Mẫu

Nhàn Tư Bất Quá

Vệ gia gặp đại hoạ. Lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đều bị mất đầu, nhà bị tịch thu, người khác bị lưu đày hoặc bị bắt làm nô lệ. Đây vốn là chuyện làm người ta đồng tình, nhưng là dân chúng kinh thành lại chỉ cảm thấy vui vẻ, giải hận. Ừ, quan tham ô mà bị trảm thì ngừi dân đồng tình là đúng~ ...

Tình trạng
Hoàn 8 chương
Đánh giá
4.75 điểm từ 11 lượt bình chọn
HECổ ĐạiCung đìnhNhất công nhất thụSinh tử văn…Sản nhũ

Đánh giá trên truyện Nhũ Mẫu

Danh sách chương (8 chương hoàn)

Đam mỹ giống Nhũ Mẫu


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3