Sotsoat Blog

Nhất Thế Khuynh Tình

Yên Thị
Truyện Nhất Thế Khuynh Tình. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Yên Thị. Thể loại: HE, Cổ Đại, 1×1, Cổ trang, Cường cường, Cung đình, Giang hồ, Đế vương công x chất tử thụ

Trên quan đạo, xa xa giương lên bụi đất, tiếng vó ngựa đát đát liên tiếp truyền đến,Hai người thanh niên bộ dáng tướng lĩnh , thân mặc áo giáp khinh lượng, bên hông đeo trường kiếm, kỵ mã đằng trước, phía sau theo một chiếc mã xa ,mã xa do mộc chế , nhìn qua thực rắn chắc, nhưng bởi vì do không có đồ trang trí gì, có vẻ hơi chút đơn sơ,Trong mã xa ở bên cửa sổ cũng chỉ treo liêm tử (mành), trên xe phô chút nhuyễn điếm, chính giữa đặt một bộ ải kỷ (bàn con thấp), bày biện cực kỳ đơn giản, Một người công tử mặc áo xám đang tựa vào bên cửa sổ, mượn chính ngọ(giữa trưa) dương quang đọc sách, một bên khách sườn cửa sổ là một tiểu đồng nằm úp sấp ước chừng mười một hai tuổi, đang hất liêm tử ra bên ngoài xem ...

Tình trạng
Hoàn · 90 chương
Đánh giá
4.4 điểm từ 41 lượt bình chọn

Đọc truyện Nhất Thế Khuynh Tình (hoàn 90 chương)

Đam mỹ tương tự Nhất Thế Khuynh Tình