Nguyên Nhược Ngữ

Diệp Cảnh

Yêu? Không hiểu, cái ta truy cầu là sự ấm áp.

Ta rất ích kỷ, tình yêu đối với ta là gánh nặng, hận không thể tự mình cắt bỏ, nhưng sự ám áp ấy lại bao vây, trói chặt lấy ta, khiến ta nếm đủ độc dược ngọt ngào của các ngươi, vô phương ly khai, là nghiệt duyên.

Tình trạng
Hoàn 84 chương
Đánh giá
3.65 điểm từ 15 lượt bình chọn
NgượcXuyên KhôngCung Đấu**:** ngược luyến tàn tâmXuyên việtNhất thụ đa côngGiang hồ ân oánCung đình tranh đấu

Đánh giá trên truyện Nguyên Nhược Ngữ

Danh sách chương (84 chương hoàn)

Đam mỹ giống Nguyên Nhược Ngữ


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3