Sotsoat Blog

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Đoạn Tội Hoa
Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Đoạn Tội Hoa. Thể loại: HE, Hiện đại, Trọng Sinh, Ấm áp, Công sủng thụ, 1x1, Chủ thụ, Mạt Thế, Dị Năng, Trùng sinh, Có H, Huynh đệ niên thượng, Tình độc hữu chung, Manh văn, Tang thi, Xuẩn manh nhu thuận tạc mao (?) thụ x băng sơn cường thế trung khuyển tinh trùng thượng não công

Cậu mới giật mình sợ hãi phát hiện ra

Hàng này vậy mà lại tam quan bất chính!!!

Mạt ThếDị NăngHEHiện đạiTrọng SinhẤm ápCông sủng thụ1x1Chủ thụTrùng sinhCó HHuynh đệ niên thượngTình độc hữu chungManh văn
Tang thi
Xuẩn manh nhu thuận tạc mao (?) thụ x băng sơn cường thế trung khuyển tinh trùng thượng não công
Tình trạng
Hoàn · 90 chương
Đánh giá
4.65 điểm từ 71 lượt bình chọn
CP
Dịch Hạo Thiên x Dịch An Thần (Lâm Tử Hiên).
Editor

Đọc truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên! (hoàn 90 chương)

Đam mỹ tương tự Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!