Mặc Nhiễm Kinh Niên

Vạn Diệt Chi Thương

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão . Tương lai không có ngươi, ngay cả quyền Khuynh Thiên hạ, được hưởng vinh hoa phú quý, lại có gì ý nghĩa? . Tru sát Thiên Thần, cùng thiên hạ là địch, ngay cả thành tội nhân thiên cổ, nếu có thể tái kiến ngươi một lần, lại như thế nào? . Sư phó, đồ nhi chờ ngươi trở về ...

Tình trạng
Hoàn 61 chương
Đánh giá
4.05 điểm từ 15 lượt bình chọn
1×1Cổ ĐạiTrọng SinhTu chânCông sủng thụ

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@4.1.2