Sotsoat Blog

Lưu Luyến

Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên
Truyện Lưu Luyến. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên. Thể loại: HE, Đoản văn, Tình hữu độc chung, Dị Giới, Ngọt, Dị thế đại lục, Dục vọng chiếm hữu cường hắc long công x cô độc nhu thuận tinh linh thụ

Edit: Mr,Downer ,Former,Lục giới thông lịch năm 653, tinh linh tộc khai chiến với long tộc ...

Dị GiớiHEĐoản vănTình hữu độc chungNgọtDị thế đại lục
Dục vọng chiếm hữu cường hắc long công x cô độc nhu thuận tinh linh thụ
Tình trạng
Hoàn · 17 chương
Đánh giá
4.8 điểm từ 21 lượt bình chọn
Độ dài
14 chương và 3 phiên ngoại.
Editor
Mr.Downer

Đọc truyện Lưu Luyến (hoàn 17 chương)

Đam mỹ tương tự Lưu Luyến