Kiếp Trạng Nguyên

Đông Trùng

Đầu tiên là được làm Trạng Nguyên, còn chuẩn bị làm Phò mã, Kết quả, Kiều Kiều công chúa chưa cưới đã bỏ trốn,

Càng nghĩ càng nôn, bản thân lại hận trong lòng, Đường Tự đem tiểu thái giám thay thế ── Tiểu Trúc Tử lưu tại bên người,

Vật đổi sao dời,

Lại giống như bị ma quỷ ám mà bắt đầu đối với Tiểu Trúc Tử lại có cách đối đãi khác.

Đường Tự nghĩ rằng, chính mình bị bệnh, thật sự bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ!

Bằng không, hắn như thế nào bỗng nhiên đối với Tiểu Trúc Tử lại có cái suy nghĩ xấu kia?

Tình trạng
Hoàn 42 chương
Đánh giá
3.3 điểm từ 23 lượt bình chọn
HECổ Đại1×1Cổ trangSắcCao H

Đánh giá trên truyện Kiếp Trạng Nguyên

Danh sách chương (42 chương hoàn)

Đam mỹ giống Kiếp Trạng Nguyên


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.0