Hợp Đồng Bao Dưỡng

Mạch Khách

Điều đáng tiếc duy nhất là, muốn được Lục Nghiễn Chi bao dưỡng thì nhất định phải ký một hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng, chỉ có một tháng.

Mà đến nay người có thể ở lại sau khi hợp đồng kết thúc vẫn còn chưa xuất hiện.

Hướng dẫn trước khi ăn:

① Chủ công / 1v1 / HE

② Nội dung truyện chủ yếu là để xôi thịt thăng hoa, còn logic, đã được tác giả đem đi kho tàu rồi.

Tình trạng
Hoàn 87 chương
Đánh giá
4.25 điểm từ 48 lượt bình chọn
1×1SắcCường công cường thụChủ côngĐam mỹ hiện đạiCao H

Đánh giá trên truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng

Danh sách chương (87 chương hoàn)

Đam mỹ giống Hợp Đồng Bao Dưỡng


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3