Hoàng Tộc Bại Hoại

Hôi Hồ

Người dân an cư lạc nghiệp, quốc ái dân an, mọi người sống an nhàn phồn thịnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Quen sống trong an nhàn taọ nên sự ỷ lại của nhân dân làm mọi người không đoàn kết,  quốc phòng suy kiệt do triều đình chỉ tập trung thờ phật giáo. Ngoài biên ải các nước chư hầu lăm le nhìn ngó, cũng may đội quân trấn thủ ở đó trung dũng thiện chiến, cho nên mới bảo vệ được đất nước không bị ngoại tộc xâm nhập.

Do vốn sống quen trong phồn vinh giàu có, người dân ngày càng lười luyện tập sức khỏe, chỉ phát huy công lực khua môi múa mép.

Cuối cùng, vào một ngày, cả đông kinh nổi lên lời đồn đãi từ trong kinh thành truyền tới – hoàng cung kinh biến!

Tình trạng
Hoàn 68 chương
Đánh giá
2.8 điểm từ 17 lượt bình chọn
Cổ ĐạiNgượcNhất thụ nhất côngCung Đấu**:** ngược luyến tàn tâmCổ trang cung đìnhMỹ côngĐế vương thụVõ lâm giang hồ

Đánh giá trên truyện Hoàng Tộc Bại Hoại

Danh sách chương (68 chương hoàn)

Đam mỹ giống Hoàng Tộc Bại Hoại


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3