Hải Đường Nở Rộ Nơi Biển Sâu

Oa Qua Oa

Diêm Hải: Chử Đường, tớ có người thích.

Diêm Hải: Tớ có bạn gái rồi.

Diêm Hải: Chử Đường, tớ phải kết hôn rồi.

Diêm Hải: Chử Đường, tớ phải ra nước ngoài.

Diêm Hải: Chử Đường, tớ đã trở về.

Diêm Hải: Chử Đường, tớ về trễ sao?

Diêm Hải: Chử Đường…

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Chử Đường , Diêm Hải ┃ vai phụ: Kỳ Nhân Nhân ┃ cái khác: Tớ về trễ sao? Cậu còn muốn tớ sao?

Tình trạng
Hoàn 8 chương
Đánh giá
4.6 điểm từ 9 lượt bình chọn

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0