Gió Mùa Hè - Monolife

Monolife

Mùa hè năm Đa Đa mười bốn tuổi, lão mẹ thỉnh gia sư đến dạy nó học tại nhà. Lúc đó nó sắp từ quốc nhị lên quốc tam (1), học kỳ vừa kết thúc, kỳ nghỉ dài mới bắt đầu được mấy tuần, lúc đó nó cũng nghĩ cứ như vậy mà thong dong vượt qua kỳ nghỉ hè. Nhưng sau đó, tai nạn liền bắt đầu. Toàn bộ kỳ nghỉ hè nó đều đã lên kế hoạch mỹ mãn rồi, hẳn là toàn bộ đều phải chơi Ro (game) luyện công mới đúng, thế nhưng lại có tên không thức thời xuất hiện hủy mất mộng đẹp của nó ...

Tình trạng
Hoàn 7 chương
Đánh giá
3.8 điểm từ 5 lượt bình chọn

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0