Sotsoat Blog

Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

Topp_Vipp
Truyện Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Topp_Vipp. Thể loại: HE, Ngược, Sắc, Ngược tâm, Ngược luyến, Ngược thân, SM, Danmei, Tra công tiện thụ

Hắn chính tay giết cậu, sau đó thì hắn mới biết cậu bị oan:(((

Tình trạng
Hoàn · 5 chương
Đánh giá
3 điểm từ 44 lượt bình chọn

Đọc truyện Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?! (hoàn 5 chương)

Đam mỹ tương tự Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!