Đêm Trăng

Công Tử Hằng

Giữa vùng nông thôn hoang vắng, trên con lộ phi âm phi dương, hắn thật sự không biết phải bước tiếp thế nào.

Tình trạng
Hoàn 5 chương
Đánh giá
3.8 điểm từ 10 lượt bình chọn
NgượcHuyền HuyễnNhất thụ nhất công**:** ngược luyến tàn tâm

Đánh giá trên truyện Đêm Trăng

Danh sách chương (5 chương hoàn)

Đam mỹ giống Đêm Trăng


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3