Sotsoat Blog

"Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất

Tử Mạc Thanh Trủng
Truyện "Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất. Tình trạng: hoàn (full). Tác giả: Tử Mạc Thanh Trủng. Thể loại: Thanh mai trúc mã, Thâm tình phúc hắc công x khổ bức tạc mao thụ, 1×1, HE

Nghe nói mỗi người trước đây đều gặp một người chưa bao giờ lộ diện nhưng các phương diện đều vĩ đại, đó là "con nhà người ta". Tỷ như lúc không làm việc nhà, con nhà người ta sẽ chủ động làm việc nhà; tỷ như lúc không nghe lời, con nhà người ta luôn biết nghe lời và không bao giờ cãi lại; tỷ như khi kiểm tra, con nhà người ta lần nào cũng toàn hạng nhất.

Đương nhiên, bình thường "con nhà người ta" toàn từ cha mẹ nói ra, không có tính chân thật. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng tóm lại hình tượng cụ thể là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện khiến người ta cảm giác Thượng Đế tạo ra "con nhà người ta" sở hết tất cả các ưu điểm, cho nên đến phiên mình liền chỉ thừa lại khuyết điểm.

Thanh mai trúc mã
Thâm tình phúc hắc công x khổ bức tạc mao thụ
1×1
HE
Tình trạng
Hoàn · 6 chương
Đánh giá
4.4 điểm từ 33 lượt bình chọn
Edior
Thích Phong
Tên gốc
Biệt nhân gia đích hài tử tối thảo yếm liễu)

Đọc truyện "Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất (hoàn 6 chương)

Đam mỹ tương tự "Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất