Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Sơ Hòa

Đã từng là trúc mã,

Cũng từng là chiến hữu sóng vai tác chiến,

Còn giờ là oan gia đánh tới cãi lui.

Thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × Công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ

Tình trạng
Hoàn 19 chương
Đánh giá
4.65 điểm từ 44 lượt bình chọn
HEHiện đại1×1

Đánh giá trên truyện Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Danh sách chương (19 chương hoàn)

Đam mỹ giống Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3