Chiếc Lá Ký Sinh

Phong Dạ Hân

Cây, đó là nơi kí sinh của lá. Đầu thu, lá cây bắt đầu cho ta cảm giác về sự kết thúc. Một phiến lá cây tựa như chính mình rơi xuống bên người, kết thúc vòng đời của nó, chậm rãi mục nát. Đây là vận mệnh, là đạo lý mà ai cũng biết, aii cũng không có biện pháp chống lại ...

Tình trạng
Hoàn 63 chương
Đánh giá
4.55 điểm từ 7 lượt bình chọn
HEHiện đạiNgược1×1Cường công cường thụ**:** ngược luyến tàn tâmHắc bangCường thù hảo đoạt

Đánh giá trên truyện Chiếc Lá Ký Sinh

Danh sách chương (63 chương hoàn)

Đam mỹ giống Chiếc Lá Ký Sinh


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3