Bạo Quân

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

“Vương gia…” Thị nữ muốn nói lại thôi, do dự lên tiếng, “Đã ba ngày liền, Vương gia đều không ăn không uống, thân mình sẽ không chịu được a…” . Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Hiện giờ là lúc bị giam lỏng, không ăn không uống thì làm sao? Để xuống đi. ” . Thị nữ biết nhiều lời vô ích, Đại hoàng tử Tần vương đã từng phong quang vô hạn, trên triều lại bị tuyên cáo mưu nghịch, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Tần vương không thể nào biện giải, từ ngày đó Tần vương bị giam lỏng, hoàng đế cũng không hỏi qua một câu ...

Tình trạng
Hoàn 111 chương
Đánh giá
4.45 điểm từ 102 lượt bình chọn
HECổ Đại1×1Trọng SinhẤm ápCông sủng thụCung đìnhChủ côngTrùng sinh

Đánh giá trên truyện Bạo Quân

Danh sách chương (111 chương hoàn)

Đam mỹ giống Bạo Quân


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3