Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Đạm Như Thủy

Hai con người không hoàn mỹ phải cùng nhau rèn luyện ra sao?

Tiểu thụ si hán, toàn tâm âu yếm công nha. Thế nhưng cũng phi thường thẳng thắn.

Tiểu công có chút thiên nhiên tra, nhưng cũng không phải là người đùa bỡn tình cảm.

1V1. Có chút ngược nhưng HE.

Sẽ không chưng thịt, thịt không nhiều ha.(Đừng tin. Đọc sẽ biết).

Tình trạng
Hoàn 22 chương
Đánh giá
4.75 điểm từ 8 lượt bình chọn

Đánh giá

Danh sách chương


  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0