Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Xán Nhược Thần Hi

Cái gì?! Bạn nói là nhật kí của Tom Riddle?

Không không không, nhật kí này thuộc về — Hoàng tử lai.

Tóm tắt:

Mọi chuyện thay đổi khi Harry vô tình phát hiện tấm hình của thầy Snape từ trong bộ sưu tập của giáo sư  Slughorn. Không bị trừ điểm vào ngày đầu tiên, không phải tình cờ có được cuốn sách của Hoàng tử lai mà do một người khác sắp đặt, và đặc biệt nhất là có thêm một người bạn nhật ký! Một “Prince” của quá khứ  trò truyện và giúp đỡ việc học, một Snape dù mặt lạnh tỏ vẻ thờ ơ nhưng lại dốc lòng dạy bảo và “cua” trong âm thầm

Tình trạng
Hoàn 93 chương
Đánh giá
4.95 điểm từ 9 lượt bình chọn
HEXuyên Không1×1Sinh tửĐồng nhân

Đánh giá trên truyện Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Danh sách chương (93 chương hoàn)

Đam mỹ giống Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)


  • © Copyright sotsoat.com@5.4.3