Đam mỹ Xuyên việt

Top truyện Đam mỹ Xuyên việt ngắn hoàn


#1
Lưu Thủy Kim Triêu
Tinh Khiết - Hoàn 20 ch.
4.05 sao bởi 10 thành viên
Xuyên Không
Điền Văn
Cổ Đại
#2
Nhiên Dạ
Nguyệt Nhiên Dạ - Hoàn 15 ch.
3.65 sao bởi 12 thành viên
HE
Cổ Đại
Ngược
#3
Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!
Phong Chi Vũ - Hoàn 10 ch.
3.2 sao bởi 39 thành viên
HE
Xuyên Không
1×1

Truyện Đam mỹ Xuyên việt hoàn hay nhất