Đam mỹ Xuyên thư

Top truyện Đam mỹ Xuyên thư ngắn hoàn


#1
Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue
Tề Sở - Hoàn 17 ch.
4.4 sao bởi 15 thành viên
Xuyên Không
Sủng
Công sủng thụ
#2
Xuyên Thư Ký
Mộng Khê Thạch 梦溪石 - Hoàn 10 ch.
4.1 sao bởi 10 thành viên
Hiện đại
Xuyên Không
Đoản văn

Truyện Đam mỹ Xuyên thư hoàn hay nhất