Đam mỹ Xuyên Không

Top truyện Đam mỹ Xuyên Không ngắn hoàn


#1
Dương Hoàng Đế Vs Sáu Lang Đại Thần
Thần luyến phong - Hoàn 15 ch.
4.85 sao bởi 41 thành viên
#2
Sa Mạc Phong Bạo
Chiến Thanh - Hoàn 19 ch.
4.8 sao bởi 11 thành viên
Xuyên qua Assyria cổ đại/ Lãnh khốc đế vương công – Quật cường thụ/ Cường thủ hào đoạt/ HE
#3
Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung
Vi Vũ Hạnh Hoa Quân - Hoàn 8 ch.
4.55 sao bởi 12 thành viên
Cổ Đại
Cổ trang
Đoản văn

Truyện Đam mỹ Xuyên Không hoàn hay nhất