Danh sách thể loại
Đam mỹ Tương lai

Top truyện đam mỹ Tương lai ngắn hoàn


#1

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
Đào Chi Yêu - Hoàn 4 ch.
4.3 sao bởi 17 thành viên

#2

Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi
Điềm Tửu Chử Miêu Nương - Hoàn 18 ch.
4.3 sao bởi 32 thành viên

#3

Phòng Thí Nghiệm
Vân Thành Jun - Hoàn 14 ch.
4.2 sao bởi 16 thành viên

#4

Bình Hành Tình Nhân
Nhược Hề - Hoàn 10 ch.
3.9 sao bởi 27 thành viên

Truyện đam mỹ Tương lai hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0