Đam mỹ Truyện Teen

Top truyện Đam mỹ Truyện Teen ngắn hoàn


#1
Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi
Thi Tả - Hoàn 9 ch.
4.7 sao bởi 11 thành viên
Vườn trường
Quỷ x nhân
#2
Hey! What Do You Mean?
Trang Sơ - Hoàn 12 ch.
4.4 sao bởi 37 thành viên
#3
Hormone Thần Bí
Túc Trần Tiểu Công Tử - Hoàn 17 ch.
4.25 sao bởi 53 thành viên
Sắc
Vườn trường
Không ngược

Truyện Đam mỹ Truyện Teen hoàn hay nhất