Sotsoat Blog

Đam mỹ Truyện ngắn

Đam mỹ Truyện ngắn đoản văn hoàn


#1

Linh Xâm
Mặc Vũ Yên Dạ - Hoàn 11 ch.
4.6 sao bởi 56 thành viên

#2

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!
Túc Do Như Thử - Hoàn 14 ch.
4.35 sao bởi 13 thành viên

Đam mỹ Truyện ngắn hoàn hay nhất

xem thêm