Đam mỹ Tiên Hiệp

Top truyện Đam mỹ Tiên Hiệp ngắn hoàn


#1
Máu Tôi Không Ngon Đâu
Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé) - Hoàn 11 ch.
4.3 sao bởi 15 thành viên
Đoản văn
Đô Thị
Đô thị tình duyên
#2
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
- Hoàn 19 ch.
4.25 sao bởi 11 thành viên
Huyền Huyễn
#3
Trung Khuyển
XJDEbaiding - Hoàn 5 ch.
4.15 sao bởi 10 thành viên
1×1
Đoản văn
Hoan hỉ oan gia

Truyện Đam mỹ Tiên Hiệp hoàn hay nhất