Sotsoat Blog

Đam mỹ Tiên Hiệp đoản văn hoàn


#1

Máu Tôi Không Ngon Đâu
Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé) - Hoàn 11 ch.
4.3 sao bởi 15 thành viên

#2

Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
- Hoàn 19 ch.
4.25 sao bởi 11 thành viên

Đam mỹ Tiên Hiệp hoàn hay nhất

xem thêm