Danh sách thể loại
Đam mỹ Song tính

Top truyện đam mỹ Song tính ngắn hoàn


#1

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương - Hoàn 10 ch.
3.65 sao bởi 47 thành viên

#2

Phục Hợp
Dạ Thanh - Hoàn 17 ch.
3.6 sao bởi 52 thành viên

#3

Đổi Thê
Nghiên Cứu Viên Cần Lao - Hoàn 10 ch.
3.35 sao bởi 48 thành viên

#4

Sắc Lam Vẫn Đục
Dammykhuyetdanh - Hoàn 6 ch.
3.2 sao bởi 36 thành viên

#5

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba
Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh - Hoàn 5 ch.
3.2 sao bởi 26 thành viên

Truyện đam mỹ Song tính hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0