Sotsoat Blog

Đam mỹ Sinh tử văn…

Sinh tử văn (生子文) – đây là 1 thể loại khá được ưa chuộng. Nam nhân yêu nhau thường không thể duy trì nòi giống. Để giải quyết vấn đề này, tác giả thường cho nhân vật của mình có khả năng sinh con. Các nguyên nhân dẫn đến việc nam nhân có thể có thụ tinh được thường song tính, khoa học hiện đại, loại thuốc đặc biệt, cơ thể và khí chất khác người, luyện võ công nào đó ( cổ trang), …

Tương tự Đam mỹ Sinh tử văn…

Sinh tử văn…Nam nam sinh tử

Đam mỹ Sinh tử văn… đoản văn hoàn


#1

Nhũ Mẫu
Nhàn Tư Bất Quá - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 11 thành viên

#2

Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên

Đam mỹ Sinh tử văn… hoàn hay nhất

xem thêm