Đam mỹ Sinh tử văn…

Top truyện Đam mỹ Sinh tử văn… ngắn hoàn


#1
Nhũ Mẫu
Nhàn Tư Bất Quá - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 11 thành viên
HE
Cổ Đại
Cung đình
#2
Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên
HE
Cổ Đại
Cổ trang
#3
Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử
Hoài Dực - Hoàn 10 ch.
4.25 sao bởi 12 thành viên
Huyền Huyễn
Nhân thú
Ngốc manh tham ăn thụ X ôn nhu công

Truyện Đam mỹ Sinh tử văn… hoàn hay nhất