Sotsoat Blog

Đam mỹ Sắc

Còn được biết với tên gọi khác là đam mỹ H, đam mỹ sắc đi sâu vào miêu tả những cảnh nóng, quan hệ xác thịt giữa các nhân vật. Truyện không thích hợp với những bạn nhỏ tuổi.

Tương tự Đam mỹ Sắc

Cao HHH vănCó HH văn

Thể loại con của Đam mỹ Sắc

SMSong tính3pĐiều giáoNPNpSM

Đam mỹ Sắc đoản văn hoàn


#1

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão
Tạp Bỉ Khâu - Hoàn 7 ch.
4.9 sao bởi 11 thành viên

#2

Miêu Trảo Dữ Lang Vĩ Ba
Mặc Vũ Yên Dạ - Hoàn 5 ch.
4.9 sao bởi 18 thành viên

Đam mỹ Sắc hoàn hay nhất

xem thêm