Đam mỹ Ôn nhu thụ

Top truyện Đam mỹ Ôn nhu thụ ngắn hoàn


#1
Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 22 thành viên
HE
Hiện đại
Chủ công
#2
Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh
Cỏ - Hoàn 12 ch.
4.25 sao bởi 53 thành viên
HE
Trọng Sinh
Sủng

Truyện Đam mỹ Ôn nhu thụ hoàn hay nhất