Đam mỹ Niên hạ công

Top truyện Đam mỹ Niên hạ công ngắn hoàn


#1
Tiệm Sủi Cảo Điền Gia
Hà Uý - Hoàn 16 ch.
4.7 sao bởi 19 thành viên
HE
Hiện đại
Ấm áp
#2
Nghịch Ái
Mê Dương - Hoàn 16 ch.
4 sao bởi 22 thành viên
Ngược
1×1
Sắc
#3
Đệ Luyến
Diệc Thân - Hoàn 13 ch.
3.85 sao bởi 29 thành viên
HE
Ngược
Sắc

Truyện Đam mỹ Niên hạ công hoàn hay nhất