Sotsoat Blog

Đam mỹ Niên hạ

Đơn giản, anh công nhỏ tuổi hơn anh thụ. Thường là nhỏ hơn nhiều nhiều mới liệt vô loại niên hạ công này.

Đam mỹ Niên hạ đoản văn hoàn


#1

Bẫy Rập Ôn Nhu
Mông Diện Tiểu Phiên Gia - Hoàn 5 ch.
4.5 sao bởi 21 thành viên

#2

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ
Vân Thượng Gia Tử - Hoàn 7 ch.
4.45 sao bởi 23 thành viên

Đam mỹ Niên hạ hoàn hay nhất

xem thêm