Đam mỹ Niên hạ

Top truyện Đam mỹ Niên hạ ngắn hoàn


#1
Bẫy Rập Ôn Nhu
Mông Diện Tiểu Phiên Gia - Hoàn 5 ch.
4.5 sao bởi 21 thành viên
Đoản văn
1 x 1
Huynh đệ
#2
Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ
Vân Thượng Gia Tử - Hoàn 7 ch.
4.45 sao bởi 23 thành viên
Cổ Đại
Đoản văn
Lưu manh si tình Hoàng đế công x thích giả vờ Thừa tướng thụ
#3
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Khốn Ỷ Nguy Lâu - Hoàn 20 ch.
4.4 sao bởi 50 thành viên
HE
Cổ Đại
Ngược

Truyện Đam mỹ Niên hạ hoàn hay nhất