Đam mỹ Nhẹ nhàng

Top truyện Đam mỹ Nhẹ nhàng ngắn hoàn


#1
Tổng Tài Yêu Công Tử
Cô Lỗ Đô Lỗ - Hoàn 17 ch.
4.6 sao bởi 17 thành viên
1×1
Ấm áp
HE~
#2
Lặng Lẽ Thích Anh
Một Cốc Sundae Thật Là Quý Giá - Hoàn 13 ch.
4.45 sao bởi 13 thành viên
HE
Hiện đại
1×1
#3
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Khúc A Di A - Hoàn 20 ch.
4.15 sao bởi 32 thành viên
HE
Cổ Đại
Huyền Huyễn

Truyện Đam mỹ Nhẹ nhàng hoàn hay nhất