Đam mỹ Nhất thụ nhất công

Top truyện Đam mỹ Nhất thụ nhất công ngắn hoàn


#1
Ma Chi Luyến
Mê Dương - Hoàn 4 ch.
4.8 sao bởi 13 thành viên
Huyền Huyễn
Luyến đồng
#2
Thái Dương Của Ngày Mai
Lâm Tử Tự - Hoàn 14 ch.
4.8 sao bởi 11 thành viên
HE
Hiện đại
Ấm áp
#3
Cô Dâu Giả
Tử nguyệt - Hoàn 11 ch.
4.75 sao bởi 23 thành viên
Cổ Đại
Cổ trang
Đoản văn

Truyện Đam mỹ Nhất thụ nhất công hoàn hay nhất