Sotsoat Blog

Đam mỹ Nhất công nhất thụ đoản văn hoàn


#1

Mạch Thượng Hoa Khai
Hắc Bạch Kiếm Yêu - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 35 thành viên

#2

Nhũ Mẫu
Nhàn Tư Bất Quá - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 11 thành viên

Đam mỹ Nhất công nhất thụ hoàn hay nhất

xem thêm