Đam mỹ Nhân x thú

Top truyện Đam mỹ Nhân x thú ngắn hoàn


#1
Xà Ngã Kỵ Thùy
Mê Dương - Hoàn 12 ch.
4.4 sao bởi 12 thành viên
HE
Hiện đại
Nhất công nhất thụ
#2
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
Mê Dương - Hoàn 12 ch.
4.15 sao bởi 10 thành viên
HE
Hiện đại
Nhất công nhất thụ

Truyện Đam mỹ Nhân x thú hoàn hay nhất