Đam mỹ Ngược luyến

Top truyện Đam mỹ Ngược luyến ngắn hoàn


#1
Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm
温柔的蝎子 (Bọ Cạp Dịu Dàng) - Hoàn 6 ch.
4.65 sao bởi 61 thành viên
Ngược
BE
Nhược thụ
#2
Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi
Yvone - Hoàn 18 ch.
4.35 sao bởi 23 thành viên
Hiện đại
Ngược
Nhất thụ nhất công
#3
Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y
Tia Chớp S - Hoàn 20 ch.
4.1 sao bởi 12 thành viên
Ngược

Truyện Đam mỹ Ngược luyến hoàn hay nhất