Đam mỹ Ngọt sủng

Top truyện Đam mỹ Ngọt sủng ngắn hoàn


#1
Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động
Yến Thập Nhật - Hoàn 15 ch.
4.75 sao bởi 14 thành viên
Hiện đại
Đoản văn
Sủng
#2
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
Đào Chi Yêu - Hoàn 4 ch.
4.3 sao bởi 17 thành viên
HE
Đoản văn
Sủng
#3
Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ
Hữu Nhân Vô Phẩm - Hoàn 3 ch.
3.6 sao bởi 20 thành viên
HE
Hiện đại
Hài Hước

Truyện Đam mỹ Ngọt sủng hoàn hay nhất